Hardere aanpak Leefloonfraude door Antwerps OCMW

Hardere aanpak Leefloonfraude door Antwerps OCMW

Hardere aanpak Leefloonfraude door Antwerps OCMW

Print
Antwerpen - Sinds twee jaar controleert het OCMW strenger op fraude bij Leefloners. Op die manier moeten onder meer zwartwerk en verzwegen samenwoonst worden aangepakt. Alleen dit jaar al zijn er 146 dossiers in onderzoek.
Vorig jaar waren dat zelfs 301 dossiers. In grote lijnen komt het erop neer dat een derde van de gecontroleerde mensen op de een of andere manier fraude pleegt. "Sinds 2006 krijgt de sociale dienst van het OCMW steun bij het opsporen van sociale fraude. Dat kan onder andere door een administratief onderzoek of door huisbezoeken", zegt de ondervoorzitter van het Antwerps OCMW, Marco Laenens (Open Vld). Het OCMW nam het auditbureau Ernst & Young onder de arm om de problematiek in kaart te brengen en kreeg meteen ook een reeks aanbevelingen om de sociale fraude aan te pakken. "De regels moeten worden nageleefd om het sociaal systeem overeind te houden. De echte hulpbehoevende zijn namelijk de dupe van sociale fraude. Wie werkt en een leefloon trekt, liegt over z'n gezinssamenstelling of zijn leefloon aan een auto uitgeeft, moet op z'n verantwoordelijkheid worden gewezen worden."

Patrick Van de Perre
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio