Wat als uw bank op de fles gaat?

Wat als uw bank op de fles gaat?

Wat als uw bank op de fles gaat?

Print
Wat als Dexia failliet zou gaan. Het is onwaarschijnlijk om niet te zeggen zo goed als uitgesloten omdat de staat het zover niet zal laten komen. Maar stel. Wat dan met uw spaarrekening, met uw lening, levensverzekering? Valt de effectenportefeuille onder de staatsgarantie? En hoe zit het met de bankkluis?

Spaargeld

Het spaargeld van elke klant is bij elke Belgische bank voor 100.000 euro per persoon gegarandeerd. D Gaat de bank failliet, dat zorgt de staat ervoor dat uw spaargeld tot 100.000 euro wordt terugbetaald. Dit bedrag geldt per klant, niet per rekening. Heeft u bijvoorbeeld 2 rekeningen bij dezelfde bank met elk 70.000 euro, dan is daarvan maar 100.000 euro gewaarborgd.

Als u meer bezit, kunt u de middelen spreiden over verschillende banken.

Voldoende geld in het Beschermingsfonds?

Heeft het Beschermingsfonds momenteel voldoende middelen om een eventueel faillissement van een bank als Dexia op te vangen? Er zat eind 2010 amper 1,22 miljard euro in, tegenover ongeveer 518 miljard geld op lopende en spaarrekeningen bij alle Belgische banken. Dat is dus ruim onvoldoende. Maar er is volgens Test-Aankoop geen reden om te panikeren. Want het systeem zegt dat de staat bij een tekort de rest van het benodigde bedrag zal bijleggen. Dit blijft een theoretische vraag omdat de staat het nooit zo ver zal laten komen. Om geen duizenden klanten te moeten terugbetalen zal de overheid vroeger tussenbeide komen door de bank alle mogelijke garanties te verlenen en alles te doen opdat ze verder kan werken.

Pensioenspaarfonds en levensverzekering

De pensioenspaarfondsen vallen niet onder de overheidswaarborg van 100.000 euro. Hier geldt een andere regeling. Pensioenspaarfondsen, ook als ze verkocht werden met de naam van de bank, worden beschouwd als beleggingsfondsen. Ze stoppen uw geld in aandelen van andere bedrijven, in obligaties... De pensioenspaarfondsen behouden de waarde van die onderliggende beleggingen, ook als de bank failliet gaat.

Levensverzekeringen afgesloten bij de bank vallen wel onder de overheidswaarborg van 100.000 euro.

Lening

U hoopt misschien dat een faillissement u van uw verplichting zal ontslaan om de lening terug te betalen, maar helaas. Leningen moeten altijd terugbetaald worden. Bij een eventueel faillissement van een bank, zal een curator worden aangesteld. Hij moet voor de aandeelhouders nog het maximum uit de brand proberen te slepen. Een curator zal dus bij een faillissement ervoor zorgen dat die leningen verder geïnd worden.

Effectenrekening

Bij een eventueel faillissement blijft u eigenaar van alle stukken - aandelen, obligaties, kasbons, opties - die ingeschreven staan op een effectenrekening. U krijgt ze integraal terug, uiteraard niet op een rekening bij de failliete bank. In het geval van fraude met een effectenrekening voor of na het faillissement is er een garantie tot maximaal 100.000 euro per rekeninghouder die eveneens verleend wordt door het Beschermingsfonds. De marktwaarde op de dag van het faillissement is bepalend voor de marktwaarde van de stukken en voor de eventuele schadevergoeding.

Bankkluis

Hier kunnen we kort zijn. De inhoud van een kluis blijft altijd van u, ook in geval van een faillissement. Maar het Beschermingsfonds biedt hiervoor geen enkele garantie.

Lees ook: Wat valt precies onder de garantie van 100.000 euro
Nu in het nieuws