Wathelet antwoordt op kritiek Liégeois: "Databank schijnhuwelijken is eerste prioriteit"

"Het ontwerp om een databank voor schijnhuwelijken en schijnsamenwoonsten op te richten is klaar. Dat is de eerste prioriteit." Dat zegde staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH) zopas in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

jdewit

Daar werd eens te meer gedebatteerd over de rede van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. Die had op 1 september gezegd dat het migratiebeleid volkomen mislukt was. Het was dus uitkijken naar het antwoord van Wathelet. Op Zoë Genot (Ecolo) na was er geen enkel Franstalig parlementslid aanwezig. Genot wilde bovendien het debat afvoeren, maar daar ging men niet op in.

Welke voorstellen deed Wathelet?

* "Op het vlak van schijnhuwelijken is de oprichting van een databank die de gegevens van de Burgerlijke Stand, de Dienst Vreemdelingenzaken, de parketten en de ambassades aan elkaar koppelt de absolute prioriteit. Dat ontwerp is klaar", zo heette het. Bovendien wil Wathelet dat de termijn die de parketten krijgen om na te gaan of een bepaald huwelijk geen schijnhuwelijk is, verlengd wordt. Nu geraken vele parketten niet tijdig klaar met hun adviezen en dan is het advies automatisch gunstig voor de vreemdeling die het vraagt.

* Om de misbruiken van medische regularisatie van zieke illegalen tegen te gaan wil Wathelet vooral een kortere procedure. "We hebben al een standaard medisch attest ingevoerd waarop de ziekte moet worden vermeld, we hebben ook meer dokters aangeworven om die ziektes te controleren". Wathelet zegde dat hij bovendien binnen de medische regularisatiedossiers prioriteit geeft aan illegalen die in een opvangcentrum zitten, om zo bijkomende opvangplaatsen vrij te maken. "Deze groep gaat voor", zo heette het.

De staatssecretaris heeft ook een voorstel klaar om "manifest ongegronde aanvragen tot medische regularisatie" sneller af te wijzen. Wathelet riep de parketten op om de dokters die valse ziektebriefjes schrijven ook effectief te vervolgen.

Op de vraag van Nahima Lanjri (CD&V) waarom familieleden van zieke illegalen die een regularisatie vragen niet mogen werken, maar naar het OCM moeten gaan, zegde Wathelet dat hij hiervan geen voorstander is omdat dit tot "een aanzuigeffect" leidt. "Medische regularisatie zal dan te aantrekkelijk worden", heette het.

* Wathelet viel scherp uit tegen de privacycommissie omdat die verhindert dat Fedasil, de dienst die asielzoekers opvangt, zijn gegevens over illegalen doorspeelt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. "Het is uiterst moeilijk om in dit land databanken van dezelfde federale overheid aan elkaar te koppelen. De procedure is te zwaar, de privacycommissie doet te moeilijk", zo luidde het.

* Wathelet verzette zich de idee van Theo Francken (N-VA) om te verbieden dat een vreemdeling verschillende procedures om in België te blijven tegelijkertijd aanvraagt. "In Nederland kan je maar medische regularisatie aanvragen nadat je asielverzoek helemaal is afgehandeld en je bent verwijderd. Hier kan alles tegelijkertijd aangevraagd en behandeld worden". Wathelet volgde deze redenering niet "omdat wij zo snel mogelijk moeten weten wanneer iemand ziek is".

* De staatssecretaris zegde verder aan Filip De Man (VB) dat de Dienst Vreemdelingenzaken nog altijd een achterstand heeft van 32.000 dossiers van illegalen die moeten geregulariseerd worden. "Nog te veel", zo gaf hij toe.

* Wathelet zegde tenslotte dat hij de "fiches" met wetsvoorstellen, die Liégeois twee weken terug in de Kamer heeft ingediend om het migratiebeleid te hervormen, nu nog altijd niet heeft.

Wat Liégeois allemaal voorstelde, leest U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photonews