Deflo, Phobia

De titel van Deflo's jongste thriller laat weinig aan de verbeelding over. Speurders Bosmans, Deleu en Mendonck zien zich noodgedwongen verplicht af te dalen in de voor hen onbekende wereld van fobieën, doodsangsten en de wijze waarop deze, al dan niet met professionele hulp, onder controle kunnen worden gehouden.

gdhulster

Een moordenaar maakt gebruik van zijn kennis over andermans angsten om zijn slachtoffers gruwelijk om het leven te brengen. Het voltallige Mechelse politieapparaat wordt tijdens het onderzoek herhaaldelijk op het verkeerde been gezet en is stilaan de wanhoop nabij. Phobia wordt gedragen door zijn stevige plot en de intensiteit die van de personages afstraalt. Dat het stilistisch niet altijd even hoogstaand is, nemen we er met plezier bij. Manteau, 307p, 21,50 euro