Vlaamse werkloosheid daalt tot 200.140

Vlaamse werkloosheid daalt tot 200.140

Vlaamse werkloosheid daalt tot 200.140

Print
Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in september 2011 teruggelopen tot 200.140. Dat zijn er 11.728 of 5,5% minder dan een jaar terug.

Reeds meer dan een jaar telt Vlaanderen elke maand minder werkzoekenden dan het vorige jaar. September 2011 is daarmee de eerste maand waarbij vergeleken kan worden met een maand waarin de werkloosheid ook daalde.

De afgelopen 6 maanden bevond het dalingspercentage zich telkens in de bandbreedte tussen 6 en 8%. Recentelijk kregen we verschillende berichten dat een groeivertraging in onze economie op til staat", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "Dat het dalingstempo nu terugvalt van 6 à 8% naar 5,5% weerspiegelt die groeivertraging."

De conjunctuurgevoelige groepen bevestigen die trend. Muyters: “Voor de jongeren in wachttijd kennen we een daling van 4,7%, terwijl dat in augustus nog 8,2% was. Ook de cijfers naar leeftijd laten hetzelfde zien: de jongerenwerkloosheid daalt met 6,3%. Vorige maand was dat nog 10%.”

JVG

Bij de 50-plussers tekent zich met -2;7% opnieuw een lichte daling af, waarbij de leeftijdstranche 50 tot 55 het zeer goed doet met een daling van 8,5%. Het aandeel van 50-plussers komt daarmee uit op 25,5%.
Nu in het nieuws