Langer tijd voor aangifte vennootschapsbelastingen

Print
Boekhouders krijgen langer tijd om de belastingaangifte van bedrijven in te dienen bij de fiscus. De aanvankelijke deadline was 13 oktober, nu wordt dat 7 november om middernacht.

De aangifte van de vennootschapsbelasting verloopt elektronisch via het systeem van Biztax. Maar door de veelvuldige aangiften loopt het systeem al eens vast. Dit jaar werden bijvoorbeeld al 113.289 vennootschapsaangiften via het systeem gedaan.

Om de belastingplichtigen toe te laten hun aangifte toch tijdig in te dienen, wordt de indieningstermijn van die aangiften verlengd.

De FOD Financiën belooft ook om verbeteringen aan te brengen aan het systeem.

JVG