Recordaantal bedrijven over de kop in september 2011

Recordaantal bedrijven over de kop in september 2011

Recordaantal bedrijven over de kop in september 2011

Print
Nooit eerder telde ons land in één maand zoveel faillissementen als tijdens de voorbije septembermaand: 1.165 of in één klap 8,27% meer dan het vorige record. Alles wijst er op dat de komende maanden bloedrood zullen kleuren met vooral klappen onder de KMO’s, onderstreept het studiebureau Graydon Belgium.

Traditioneel is september een zware faillissementenmaand, stelt Graydon. Maar ook het derde trimester tekende een record op, net zoals de veel representatievere periode januari-september. In heel het land gingen dit jaar reeds 7.610 Belgische bedrijven over kop: nog eens 2,67% of zo’n 200 bedrijven meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Toch is het ook hier warm en koud blazen tegelijk. De stijging voor de eerste negen maanden komt volledig op rekening van Wallonië (+8,83%) en Brussel (+6,85%). In Vlaanderen was er in die periode zelfs een daling met 2,85% tot 3.573 bankroeten.

Uitgesplitst naar de provincies wordt de vroeger gesignaleerde trend bevestigd dat ook de Vlaamse provincies – en nog meer de arrondissementen – zeer uiteenlopend presteren. De provincie Antwerpen zag het aantal faillissementen met 6,8% terugvallen tot 1.413 terwijl het arrondissement Turnhout toch een stijging zag.

Oost-Vlaanderen daalde zelfs 8,6% terwijl Dendermonde een schijnbaar fenomenale stijging kende (+28%). Limburg noteerde 9,4% faillissementen meer.

Heel het gewicht van de sterk stijgende faillissementen wordt, aldus Graydon, gedragen door de KMO’s die dan toch “het basisweefsel van ons economisch bestel vormen”. Dat blijkt niet alleen uit de stijging met meer dan 5% van het aantal bankroete zaken bij de koerierdiensten, de kleinhandel, de horeca, het wegtransport en de kleine bouwbedrijven. Dat blijkt tevens uit het feit dat er in totaal in die negen maanden ‘slechts’ 13.978 jobs verloren gingen tegen 17.743 in dezelfde periode vorig jaar. Met andere woorden, het zijn nu vooral kmo’s die over kop gaan.

Graydon is pessimistisch: ook het aantal bedreigde grotere bedrijven stijgt, het betaalgedrag verslechtert en de oplaaiende angst om de banken spreekt voor zich.

Paul Verbraeken

Nu in het nieuws