Leuvense onderzoeksrechter: "Mijn deur stond altijd open"

De Leuvense onderzoeksrechter Kristof Van Impe betreurt dat hij in de zaak-Annick Van Uytsel niet altijd op de hoogte was van waarmee de speurders bezig waren. "De lokale politiemensen mochten altijd naar mij komen. Mijn deur stond altijd open, letterlijk zelfs", zij hij maandagvoormiddag op het assisenproces in Tongeren. Al wil Van Impe de spanningen tussen de Leuvense speurders ook weer niet dramatiseren. "Die mensen hebben heel veel werk verricht", klinkt het.

fvranckx

Van Impe vatte het onderzoek nogmaals samen voor het hof en de jury. "Je wordt geconfronteerd met een massa aan verslagen en dat is geen sinecure om dat op te volgen. Communicatie is belangrijk. Er kwam veel overleg aan te pas, zowel met de speurders als met deskundigen van het NICC, en dat is volgens mij correct verlopen", besloot de onderzoeksrechter, die wel toegaf dat hijzelf geen ervaring had met de achteraf bekeken belangrijke screening van mogelijke verdachten.

In 2008 hoorde Van Impe de naam van Ronald Janssen voor de eerste keer vallen. "Maar dat was en onbesproken leerkracht. Met die informatie, aangereikt door de politie, werd er geen bijkomend onderzoek verricht. Daar was ook geen vraag naar en dat was ook mijn mening."

Meester Vermassen, die niet Van Impe persoonlijk viseerde maar eerder leek te pleiten voor een hervorming van het systeem, vatte alles samen: "een team dat onderling niet goed samenwerkte, lokale politiemensen die niet tot bij u geraakten en processen-verbaal die niet in het strafdossier werden opgenomen."

FiVr

MEER OVER Jef Vermassen

Nu in het nieuws