Containerpark produceert energie

Containerpark produceert energie

Containerpark produceert energie

Print
Brasschaat - Brasschaat gaat drie domeinen gebruiken om er biomassa te creëren voor de productie van energie. In het containerpark komt op termijn een beperkte installatie om de de energie te verwerken.

“We gaan korte-omloopbossen planten, dit zijn bossen met snelgroeiende soorten zoals de populier en de wilg. Elke drie tot vijf jaar kan er worden geoogst. Eerst zal er een onderzoek gevoerd worden om te bepalen welke boomsoorten best worden aangeplant. De bodemgesteldheid zal hier een belangrijke rol spelen”, zo legt schepen voor Groen en Natuur André Van Mechelen (CD&V) uit.

“Het is de bedoeling dat we houtpellets maken die rechtstreeks als brandstof kunnen worden gebruikt. Deze houtpellets worden gemaakt uit houtafvalstromen of van hout dat afkomstig is van de korte-omloopbossen”, aldus de schepen.

Drie kandidaatgronden

“Er komen drie gemeentelijke domeinen in aanmerking”, aldus Van Mechelen. “Ten eerste is er het stuk grond dat we in het verleden hebben aangekocht aan de Neervelden. We hebben dit gedaan met de bedoeling er op termijn betaalbare woningen op te zetten. Maar dat is nog niet voor de eerste vijftien jaar. Dat stuk grond zal dus voor biomassa worden gebruikt. Verder is er een stuk grond in de Martouginlei naast de sporthal van het Koninklijk Technisch Atheneum en ten slotte hebben we nog een stuk in de wijk Het Leeg-De Rietbeemden. Daar zouden sociale woningen komen, maar na de watertoets zijn we van mening veranderd. Korte-omloopbossen zijn daar veel nuttiger. Bovendien gaan we hier erg milieuvriendelijk te werk en doen we geen beroep op eindige energiebronnen. De energie wordt opgewekt met biologisch materiaal uit de eigen omgeving. Zo beperken we de transportkosten en verarmen we de grond niet. Het project zal ook worden gedragen door onze sociale economie, zoals het onderhoud en het aanplanten”, zo vervolgt de schepen.

De gemeente Brasschaat heeft dit dossier ingediend bij VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en kreeg via het Scheldelandschapapark alvast 9600 euro subsidies, dit komt overeen met vijftig procent van de eerste aanplantingskosten. Daarmee kan Brasschaat de drie percelen met een gezamenlijke oppervlakte van zes hectare beplanten. De stekken die geplant zullen worden, kunnen drie tot vijf keer uitgroeien tot een oogstklaar korte-omloopbos.

JAN BRYS

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio