Bredabaan krijgt stil fluisterasfalt

Bredabaan krijgt stil fluisterasfalt

Bredabaan krijgt stil fluisterasfalt

Print
Merksem - De Bredabaan is de eerste Antwerpse straat die wordt heraangelegd met fluisterasfalt. Dat moet ervoor zorgen dat de geluidsoverlast op de drukke weg vermindert.

De Bredabaan in Merksem wordt in 2012 heraangelegd en krijgt meteen laag fluisterasfalt. “Auto’s die over fluisterasfalt rijden, veroorzaken aanzienlijk minder geluidsoverlast dan op een weg met traditioneel asfalt”, zegt schepen van Openbare Werken en Leefmilieu Guy Lauwers (sp.a).

De Bredabaan is het eerste project in een reeks maatregelen om de geluidsoverlast in Antwerpen aan te pakken. “De heraanleg van de Bredabaan wordt uitgevoerd en gefinancierd door het Vlaams Gewest.

Duurder onderhoud

De meerkost voor het fluisterasfalt wordt door de stad betaald”, zegt Guy Lauwers. Die meerkost is relatief. Maar het is het onderhoud van de weg dat een stuk duurder uitvalt dan bij een gewone weg.

“Fluisterasfalt heeft grotere poriën. Dat betekent dat er meer kans op waterinsijpeling is. Je kunt je voorstellen dat dit bij vriesweer tot meer schade aan het wegdek leidt”, zegt de schepen.

Dat fluisterasfalt voor aanzienlijk minder geluidsoverlast zorgt voor omwonenden, is duidelijk. Hoeveel decibels dit asfalt wegwerkt, is niet duidelijk en hangt ook af van andere factoren. Zo zal ook zwaar verkeer nog altijd voor grotere geluidshinder zorgen op aangepaste wegen.

Concrete plannen om andere straten met fluisterasfalt te bekleden, zijn er nog niet. “In een zone 30 heeft dit geen zin, want daar wordt normaal gezien rustig gereden. Deze methodiek is vooral geschikt voor drukke wegen, waar veel mensen wonen”, zegt Guy Lauwers.

De Leien, die in 2013 worden heraangelegd, zouden een optie kunnen zijn. Maar daarover wil de schepen zich nog niet uitspreken. “We moeten straat per straat bekijken wat mogelijk is. Maar eerst pakken we de Bredabaan aan. Dan kunnen we ook meteen zien wat het effect van fluisterasfalt is op de de geluidsoverlast voor de buurtbewoners.”

PATRICK VAN DE PERRE

Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio