Staat erft record van 10 miljoen euro

Print

Staat erft record van 10 miljoen euro

De financiële overheidsdienst Financiën heeft in 2010 een recordbedrag van 10.598.675 euro geërfd. Een verdubbeling in vergelijking met het jaar voordien. Dat geld komt van landgenoten van wie na overlijden geen familieleden zijn teruggevonden en die geen testament hadden nagelaten.

Bij een erfenisloze nalatenschap komen alle roerende en onroerende goederen van de overledene automatisch in het bezit van de staat. Als er na publicatie in het staatsblad nog altijd geen reactie komt van mogelijke erfgenamen, gaat men over tot openbare verkoop. Alle opbrengsten daarvan vloeien, samen met het spaargeld van de betrokkene, naar de schatkist.

De staat betaalde vorig jaar wel 6.178.616 euro successierechten. Dat geld gaat naar het Vlaams, Waals en Brussels gewest.

In 2010 overleden 118 Belgen die geen familie meer hadden. Het jaar voordien waren er dat nog 87 die gemiddeld 52.000 euro naar de schatkist lieten vloeien. De meesten stierven zoals ze geleefd hadden, in eenzaamheid.

Nu in het nieuws