Primeur: Bultrugwalvis in Belgische Noordzee

Zowat 25 kilometer voor de kust van Zeebrugge is de eerste levende bultrugwalvis voor ons land gezien. Het Koninklijk Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) lichtte zaterdagavond de Kustwacht Oostende in om de scheepvaart op de hoogte brengen.

kscherpenberg

De bultrugwalvis is zaterdag gezien ter hoogte van de Thorntonbank, nabij het C-Power windmolenpark op 25 kilometer voor de kust van Zeebrugge. Het gaat wellicht om een jong dier, zo blijkt uit VRT-beelden. Bultrugwalvissen kunnen tot 15 meter lang worden en tot 30 ton wegen.

De zoogdieren brengen veelal lente en zomer door in voedselrijke en koude Noordelijke wateren. Ze trekken in het najaar naar tropisch water om te paren en kalven.

"De soort is bijzonder gevoelig voor aanvaringen", aldus Jan Haelters (KBIN). "Daarom lichtten we de Kustwacht Oostende in, zodat schepen vaart kunnen minderen en uitkijken."

Bultrugwalvissen komen voor in alle wereldzeëen, maar zijn in het zuidelijk deel van de Noordzee bijzonder zeldzaam. "Wellicht is de soort herstellende na het stopzetten van de jacht en mogelijk kampen bultrugwalvissen met een voedselschaarste in hun normale voedselgebieden".

Het is voor België het eerste met zekerheid vastgestelde levende exemplaar. In 2006 (Nieuwpoort) en in 1751 (Blankenberge) spoelde een dode bultrugwalvis aan. Sinds 2003 werden er vijf bultruggen voor de Nederlandse kust gezien en ook een aantal voor de Franse kust. "Het gaat vermoedelijk om een dier dat niet eerder in Nederland gezien werd. Bultrugwalvissen hebben elk een verschillende rugvin, maar die werd nog niet gefotografeerd".