Nieuw verkeersregelement van Schouppe verworpen

De Vlaamse regering verwerpt de aanpassingen die staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V) wil doorvoeren aan het verkeersreglement.

ssimons

Het koninklijk besluit van Schouppe kreeg een negatief advies van de Vlaamse regering omdat er sprake is van "veelvuldige bevoegdheidsoverschrijdingen" en omdat het prijskaartje voor Vlaanderen aardig kan oplopen.

Eind juli pakte staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe uit met plannen voor een nieuw verkeersreglement dat vanaf volgende zomer zou ingaan. Aan de nieuwe regels is drie jaar gewerkt. Opvallend is de hele reeks nieuwe verkeersborden die er zouden komen. Zo komen er onder meer nieuwe verkeersborden voor wegenwerken of parkeerplaatsen.

Vernietigend

De Vlaamse regering geeft nu echter een negatief advies op de federale plannen. Dat advies is weliswaar niet-bindend, maar telt 46 pagina's en is op bepaalde punten behoorlijk vernietigend voor de plannen van Schouppe. Bovendien wil de Vlaamse regering de kwestie agenderen op het Overlegcomité van de verschillende regeringen.

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) overschrijdt de federale regering met haar voorstel op verschillende punten de bevoegdheidsverdeling. Zo behoren bepaalde voorstellen van Schouppe rond het parkeerbeleid, busbanen en wegenwerken niet tot zijn bevoegdheid.

Miljoenen euro's

Daarnaast is er het prijskaartje. Zo zou het vervangen van verkeersborden volgend jaar al twaalf miljoen kosten aan het Vlaams gewest en zo'n 56 miljoen euro aan de gemeenten.

Ook bij sp.a zijn ze niet te spreken over de plannen van Schouppe. "Het zijn de wegbeheerders die de nieuwe wegmarkeringen en verkeersborden moeten aanbrengen. Maar de nieuwe regels kwamen er wel zonder hun inspraak. Hierdoor zullen lokale besturen botsen op de onhaalbaarheid van de nieuwe regels, rechtsonzekerheid en kosten van tientallen miljoenen euro's", zeggen sp.a'ers Karin Temmerman en Steve D'Hulster.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER