Strijd tegen misbruik braakliggend terrein

Print
Turnhout - De stad Turnhout en sociale woonmaatschappij De Ark zijn het misbruik van een braakliggend stuk grond beu. Als het dumpen van zwerfvuil en illegaal verhandelen van autowrakken niet stopt, gaat het terrein onherroepelijk dicht.
De sociale woonmaatschappij De Ark plant op de hoek van de Patriottenstraat en de Spoorwegstraat een groot sociaal woonproject. De bouw start vermoedelijk in 2013. Omdat het terrein toch braak ligt, liet De Ark oogluikend toe dat buurtbewoners er hun wagens parkeerden.

De laatste tijd werd het terrein echter meer gebruikt om afval en autowrakken te dumpen of zelfs te verhandelen.

De Ark gaat nu borden plaatsen om duidelijk te maken dat sluikstorten verboden is en gaat de autowrakken laten wegslepen op kosten van de eigenaar(s). Als de situatie niet verbetert tegen het einde van dit jaar, wordt het terrein helemaal afgesloten.

Toon Verheijen
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio