Open Vld wil geen arresthuis in Wilrijk

Print
Wilrijk - Open Vld-Wilrijk ziet een nieuwe instelling op de site van de rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg niet zitten.

De Wilrijkse afdeling van Open Vld verzet zich tegen het plan van burgemeester Patrick Janssens (sp.a) om ter vervanging van het arresthuis in de Begijnenstraat een nieuwe instelling in te planten op de site van de voormalige rijkswachtkazerne aan de Boomsesteenweg.

“Tegen een voorpost van de brandweer hebben wij geen bezwaar”, zegt lokaal voorzitter Kristof Bossuyt. “Maar ook nog een arresthuis erbij zou leiden tot veel extra verkeers- en andere overlast voor een buurt waar ook al het crematorium en de Isvagverbrandingsoven zijn gevestigd.”

“Wij zijn het ermee eens dat Antwerpen meer capaciteit voor de opvang van gedetineerden nodig heeft”, aldus Bossuyt. “Maar voor een nieuw arresthuis is de open ruimte achter het Vlinderpaleis uit praktische overwegingen ideaal.

Maar de sp.a van Patrick Janssens wil daar liever nieuwe wooneenheden inplanten en de hete aardappel van het arresthuis doorschuiven naar Wilrijk. Dat vinden wij gemakzuchtig en kort door de bocht.”

LM

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio