Seks bij hartpatiënten: "Meer nood aan informatie"

Seks bij hartpatiënten: Meer nood aan informatie

Seks bij hartpatiënten: "Meer nood aan informatie"

Print
De Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde heeft onderzocht in welke mate cardiologieverpleegkundigen informatie geven aan hun patiënten over seksualiteit.

Personen met een hartaandoening hebben vaak seksuele problemen, ten gevolge van hartfalen, medicatie, of psychologische barrières. Ze hebben tal van vragen over het moment waarop zij terug seksueel actief kunnen zijn, en welke seksuele activiteiten toegelaten zijn. Artsen en verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in het informeren van de patiënten.

Tijdens de herfstsymposia georganiseerd door de Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde hebben 289 Vlaamse en 140 Waalse verpleegkundigen een vragenlijst ingevuld. 59% van de Vlaamse en 26% van de Waalse verpleegkundigen zag het als zijn/haar verantwoordelijkheid om seksualiteit te bespreken met de patiënten.

67% van de Vlaamse en 79% van de Waalse verpleegkundigen hebben het afgelopen jaar met geen enkele hartpatiënt over seksualiteit gesproken. 39% van de Vlaamse en 84% van de Waalse verpleegkundigen voelde zich onvoldoende opgeleid om deze thematiek met hartpatiënten te bespreken.

Cultuurverschillen

De Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde heeft samengewerkt met onderzoekers uit Denemarken en Noorwegen, waar de vragenlijst door Deense en Noorse cardiologieverpleegkundigen werd ingevuld. De vergelijking tussen de Belgische, Deense en Noorse verpleegkundigen toont aan dat Belgische verpleegkundigen het minste aandacht hebben voor seks bij hartpatiënten. "Er bestaan dus belangrijke cultuurverschillen in het al dan niet informeren van hartpatiënten over seks."

"De vraag blijft open in welke mate cardiologen en huisartsen op een systematische wijze informatie geven over seks. Heden is dit nog niet onderzocht geweest."

Foto Photonews

Nu in het nieuws