Gesprekken over toekomst Dexia

Gesprekken over toekomst Dexia

Gesprekken over toekomst Dexia

Print
Er wordt overlegd over de toekomst van de Belgisch-Franse bankgroep Dexia. Een van de scenario's is een splitsing van de Belgische en Franse activiteiten, maar volgens topman Pierre Mariani is dat niet aan de orde. Een andere mogelijkheid is de snelle verkoop van een aantal investeringen.

De voorbije dagen doken de geruchten weer op. Vooral in de Franse pers wordt gespeculeerd over nieuwe plannen.

De bankgroep Dexia ontstond in 1996 uit de fusie van de Belgische bank Gemeentekrediet en de Franse bank Crédit local de France. Daar was ook een reden voor. Overal deden de financiële instellingen aan schaalvergroting. Bovendien vulden beide mekaar aan. Het Gemeentekrediet zamelde spaargeld in bij particulieren en zette dit om in leningen aan lokale besturen zoals gemeenten en provincies. Maar het had toch een overschot aan ingezameld spaargeld. En dat kon Crédit local de France, dat leningen aan Franse gemeenten, verstrekte goed gebruiken. Crédit local had in tegenstelling tot zijn Belgische partner geen eigen netwerk langs waar het spaargelden inzamelde. Het was dus louter op andere banken aangewezen voor zijn eigen financiering.

De volgende jaren worden gekenmerkt door een enorme expansiedrift. Om snel groot te worden op wereldvlak doet Dexia een pak overnames. Onder meer in de VS, Nederland, Italië en Turkije. In België wordt Artesia/Bacob ingehaald.

Niet alle overnames werden een succes. Zo ging Dexia in Nederland plat op zijn buik na de overname van de bank Labouchere. De instelling had voor de overname hypotheekleningen verkocht, waarvan de terugbetaling zou kunnen gebeuren met de winst die werd gemaakt op een belegging in de Nederlandse beurs. Toen die echter de verkeerde kant opging, konden velen hun krediet niet meer betalen en kwamen er een resem processen over misleiding van klanten. En in de VS was de obligatieverzekeraar FSA een miskoop. Toen de financiële crisis daar in alle hevigheid losbarstte, moest de maatschappij enorm veel schadevergoedingen uitkeren.

Dit maakte van Dexia een speelbal tijdens de financiële crisis. De onzekerheid over de financiële sterkte van de bankengroep was zo groot dat andere banken geen leningen meer wensten te geven aan het concern. Daardoor was dit aangewezen op het inroepen van staatshulp. Zowel de Belgische als de Franse overheid dienden daarop bij te springen.

Nieuwe crisis vermijden

Momenteel speelt de eurocrisis Dexia parten. Vooral de blootstelling aan Griekenland en Italië dreigt de bankgroep opnieuw geld te kosten.

Dat maakt de bankgroep opnieuw kwetsbaar. De totale groep blijft voor de financiering van zijn activiteiten - vooral onder druk van het Franse deel - immers afhankelijk van externe bronnen. Dexia heeft nog altijd een financieringsbehoefte van 100 miljard euro.

Om een nieuwe val van Dexia te vermijden, wordt nu naar oplossingen gezocht. Volgens de Franse pers willen de Fransen nu ingrijpen. Ze vrezen dat anders de financiering van hun gemeenten en provincies in het gedrang komt.

Daarom luidt een van de scenario's dat gewerkt wordt aan een nieuwe instelling rond de Banque Postale en de Caisse de Dépots et Consignations. De Banque Postale heeft een eigen netwerk voor de inzameling van spaargeld en kan daardoor de financieringsnoden van de Franse Dexia-tak opvangen. De Caisse is zowel aandeelhouder bij de Banque Postale als bij Dexia. Voor Dexia zou in deze nieuwe instelling hoogstens een minderheidsrol worden weggelegd. Maar Dexia-topman Pierre Mariani heeft de plannen voor een dergelijke splitsing altijd ontkend.

Een andere piste houdt het op een snelle verkoop van een reeks activa. Dat zou geld moeten vrijmaken, waardoor Dexia minder afhankelijk wordt van externe financiering.

JVG

Nu in het nieuws