De Wever: "Vlamingen zijn een pak armer geworden"

De Wever: Vlamingen zijn een pak armer geworden

De Wever: "Vlamingen zijn een pak armer geworden"

Print
N-VA schiet het akkoord over de hervorming van de financieringswet af. In een persbericht beweert voorzitter Bart De Wever dat de deelstaten nauwelijks échte fiscale autonomie krijgen. Het politieke zwaargewicht verwacht dat de transfers vanuit Vlaanderen nog verder zullen toenemen en dat de deelstaat zullen worden opgezadeld met "vergiftigde cadeaus".

De grootste partij van Vlaanderen zegt nog niet over gedetailleerde informatie te beschikken. "Maar uit wat we voorlopig hebben vernomen, weten we voldoende om de belangrijkste contouren van onze kritiek te schetsen." N-VA formuleert via vier punten kritiek.

1. Nauwelijks echte fiscale autonomie

"De volledige fiscale bevoegdheid blijft bij de federale overheid: die blijft de gehele personenbelasting heffen en ook innen. Vandaag stort de federale staat een deel van de opbrengst door als dotatie aan de deelstaten. Met dit akkoord wordt gewoon een deel van die dotatie vervangen door een opcentiem."

2. Omvang van die autonomie is beperkt

"Men stelt het voor alsof de gewesten plots 10,7 miljard extra eigen inkomsten verwerven. Feitelijk stemt dit bedrag ongeveer overeen met wat de gewesten vandaag uit de federale personenbelasting ontvangen via dotaties. Het geld krijgt dus gewoon een ander label: van loutere dotatie naar dotatie via opcentiem. Volgens sommige onderhandelaars zou het percentage eigen inkomsten voor Vlaanderen stijgen van 22% naar amper 33%. Van een Copernicaanse omwenteling die het zwaartepunt bij de deelstaten legt, is er dus alleszins geen sprake."

3. Nog meer transfers vanuit Vlaanderen

Het zint N-VA ook niet dat de transfers vanuit Vlaanderen fors zullen toenemen. De Wever: "Het is nu bewezen dat Brussel effectief jaarlijks 600 miljoen euro extra krijgt. Vervolgens krijgt ook de Franse gemeenschap jaarlijks extra middelen toegeschoven, een rechtstreekse transfer van de Vlaamse naar de Franse gemeenschap die tegen 2030 maar liefst 600 miljoen euro zal bedragen."

"Het Waals gewest wordt tegelijk beschermd tegen eventueel inkomensverlies, met een jaarlijkse geldzak van maar liefst 500 miljoen euro gedurende 10 jaar en vervolgens nog eens 10 jaar degressief. Het totaalplaatje blijkt voor Vlaanderen dus zeer duur te zijn, en dit bovenop alle reeds bestaande transfers in dit land. De Vlamingen zijn vannacht een pak armer geworden!"

4. Deelstaten worden opgezadeld met vergiftigde cadeaus

Tot slot vindt de N-VA het ongehoord dat de bevoegdheden in deze staatshervorming pas overgeheveld worden nadat de besparingen op die domeinen federaal doorgevoerd zijn. "Dit zal Vlaanderen met vergiftigde cadeaus opzadelen. Als we ons baseren op de nota Di Rupo, zal bijvoorbeeld het systeem van de dienstencheques - populair in Vlaanderen - eerst onaantrekkelijk gemaakt worden door de cheques duurder te maken en niet langer fiscaal aftrekbaar, om ze vervolgens aan de deelstaten over te dragen."

.

Nu in het nieuws