Bpost moet 300 miljoen euro staatssteun terugbetalen

De 297,5 miljoen euro overheidssteun die bpost in 2003 ontving, is niet legaal. Dat is het gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie donderdag. Door de beslissing moet bpost de steun mogelijk integraal terugbetalen.

drombouts

Het kapitaal van bpost werd in 2003 - toen het bedrijf nog 'De Post' heette - met 297,5 miljoen euro verhoogd. De Europese Commissie keurde die steun goed.

Tegen die beslissing tekenden Deutsche Post en dochteronderneming DHL International beroep aan. Het Gerecht van eerste aanleg verklaarde het besluit van de Commissie om geen bezwaar te maken tegen de kapitaalinjectie in 2009 nietig, waarna België (samen met de Commissie) in beroep ging.

Het Hof van Justitie heeft dat beroep nu afgewezen en het arrest van het Gerecht dus bevestigd.

Reactie bpost

"Bpost neemt akte van de beslissing van het Hof", laat woordvoerder Piet Van Speybroeck weten. "We benadrukken dat zowel de beslissing van de Europese rechtbank van eerste aanleg, als deze van het Europees Hof van Justitie, enkel betrekking hebben op tekortkomingen in de procedure die de Europese Commissie gevolgd heeft in de goedkeuring van de kapitaalsverhoging van bpost in 2003."

"De beslissing van het Hof slaat dus niet op de grond van de zaak, en evenmin op de vraag of de kapitaalsverhoging, of een deel ervan, zou moeten terugbetaald worden."

Vastgoed

Jobs in de regio