De hoorzitting over de rede van Liégeois over het migratiebeleid

21 SEPTEMBER 2011, MET UPDATE VAN 10 OKTOBER - Er moet één nieuwe inspectiedienst voor fraude met OCMW-steun komen. De straffen voor schijnhuwelijken moeten van drie maanden naar vijf jaar gaan. Bij erkenningen van kinderen moet een DNA-bewijs gevraagd worden. De strijd tegen de koppelbazerij moet opnieuw worden aangepakt, slapende vennootschappen moeten na een bepaalde tijd uit de economische sector worden gehaald en alle zaakvoerders van bedrijven moeten een minimale kennis van management en bedrijfsbeheer hebben. Dat zijn slechts enkele van de concrete voorstellen die de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois en advocaat-generaal Piet Van den Bon vandaag deden aan het parlement. In een update belichten wij de reacties van de verantwoordelijke ministers.

John De Wit

Vastgoed

Jobs in de regio