Linkse rechters: "Liégeois verkoopt politieke propaganda"

Linkse rechters: Liégeois verkoopt politieke propaganda

Linkse rechters: "Liégeois verkoopt politieke propaganda"

Print
"Stereotiep, ongenuanceerd, onwetenschappelijk, politieke propaganda die angst zaait en op het randje van de Eigen Volk Eerst-taal staat": Magistratuur en Maatschappij (MM), een lobby van linkse rechters, vindt geen woorden genoeg om de redevoering die de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois (foto) heeft gehouden bij de opening van het gerechtelijk jaar te veroordelen. Liégeois komt deze namiddag een en ander toelichten in de Kamer.

MM, dat vooral aanhang heeft in het Gentse, pikt het niet dat Liégeois "doet uitschijnen dat asiel en migratie het probleem zijn dat de democratie doet wankelen". De redevoering is volgens MM "apocalyptisch en zaait angst". "Hét signaal dat overblijft is: er zijn te veel buitenlanders en misschien zelfs 'Eigen Volk eerst?", zo luidt het.

Volgens de rechters gaat de openingsrede "niet in op werkelijke kwesties zoals de schijnzelfstandigheid, de aansprakelijkstelling voor onderaannemers of de misbruiken van het vennootschappenrecht. Zonder enige nuance of onderscheid, handelt de openingsrede over asielzoekers, mensen zonder papieren, Europeanen en mensen die beroep doen op familiehereninging."

Politieke propaganda

Volgens MM, daarin gesteund door de Association Syndical de La Magistrature, voeren Liégeois en Piet Van den Bon een "politiek discours dat niet gebaseerd is op wetenschappelijke teksten en vol staat van gemeenplaatsen en onjuistheden op het politieke vlak. Zo willen ze doen geloven dat een vreemdeling van de ene dag op de andere werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten zonder ooit gewerkt te hebben terwijl de realiteit helemaal anders is", zo schrijft MM.

Volgens de magistraten moet een openingsrede "beargumenteerd worden, ze mag niet verward worden met politieke propaganda. Stereotypen verspreiden is niet verenigbaar met de waardigheid van de magistratuur".

Op het feit dat Liégeois al vijf dikke rapporten met tientallen wettelijke hervormingen heeft voorgesteld aan het parlement gaat de lobby niet in. Deze namiddag komen Liégeois en Van den Bon het uitleggen in de Kamer.

Wat Liégeois werkelijk zegde, leest U de expertenpagina van John De Wit.

JDW

MEEST RECENT