"Aandelenbezitters werden verwend tijdens de crisisjaren"

Dat is de boodschap van sp.a-kamerlid Dirk Van der Maelen. Het totale bedrag dat aan dividenden - dat is de winstdeelname voor aandeelhouders - werd uitbetaald is tussen het jaar 2000 en 2009, op het toppunt van de crisis, verdrievoudigd. Het totale bedrag dat in België uitbetaald werd aan lonen steeg maar met 40%. De bedrijfswinsten groeiden met 75%.

ghouben

Dat blijkt uit cijfers die Van der Maelen opvroeg bij de Nationale Bank. Het meest opvallende cijfer is misschien de opbrengst van de vennootschapsbelasting, die steeg in dezelfde periode met amper enkele honderden miljoenen, terwijl de bedrijfswinsten van 47 miljard naar 82 miljard stegen. De dividenden zwollen aan van 9 naar 26 miljard.

De economische crisis heeft volgens Van der Maelen nauwelijks een impact op de winstuitkeringen voor aandeelhouders. In 2008 en 2009, toen het 'casinokapitalisme' nog welig tierde, was de stijging van de dividenden zelfs het scherpst.

"De boel niet belazeren"

De ontslagnemende regering of in het meest gunstige scenario de nog te vormen ploeg van Elio Di Rupo moet voor volgend jaar op zoek naar 7 of 8 miljard euro. Ontslagnemend premier Leterme (CD&V) liet in dat verband weten dat zoiets niet kan "zonder dat iemand pijn zal voelen".

Dat vindt ook Dirk Van der Maelen: "Wie anders beweert, belazert de boel". Hij suggereert dat de regering eerst in de richting van de aandeelhouders kijkt om de crisis te helpen betalen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER