In première: 'Kris Peeters and the Deathly Climate Hallows' (video)

Greenpeace heeft een campagne gelanceerd om de Vlaamse regering te overtuigen zich achter de EU-doelstelling van 30 procent minder broeikasgassen te scharen. De milieuorganisatie heeft daarvoor een filmpje gemaakt in ware Harry Potter-stijl: 'Kris Peeters and the Deathly Climate Hallows'.

ikerremans

De Europese Unie maakt op 10 oktober, in het Zuid-Afrikaanse Durban, bekend welke klimaatdoelstellingen gesteld zullen worden. De uitstoot van broeikasgassen zou tegen 2020 met 30 procent teruggeschroefd moeten worden.

Zowel Groot-Brittannië, Duitsland als Spanje hebben zich al achter de doelstelling geschaard. Italië en Polen vinden het voorstel dan weer te ver gaan. Zij stellen een vermindering met 20 procent voor. Greenpeace hoopt natuurlijk dat ons land de 30 procent-doelstelling steunt op de Europese Milieuraad van 10 oktober.

De Vlaamse regering zal op 19 september haar standpunt al bepalen. Volgens Greenpeace kan de steun van Vlaanderen wegen op de uiteindelijke beslissing van België. Om

www.krispeetersfilm.be

MEER OVER Greenpeace

Nu in het nieuws