"België kan binnenkort getroffen worden door extreme aardbeving"

Volgens Nederlandse en Belgische seismologen is het niet de vraag of maar wanneer België, Nederland en Duitsland getroffen zullen worden door een aardbeving. En dat is er geen om snel te vergeten, zo beamen ze, want die aardbeving zou wel eens een kracht van 7 op de schaal van Richter kunnen hebben en even desastreuze gevolgen hebben als de aardbeving in Haïti begin 2010.

mgeysmans

De aardbeving die Nederland trof was niets in vergelijking met wat ons te wachten staat. Volgens de geoloog Ronald van Baalen, universiteit van Amsterdam, is het geen kwestie van of maar wanneer een erg zware aardbeving ons land zal treffen. Daarbij zullen vooral de provincies Luik en Limburg worden getroffen. "Het oosten van België is gevoeliger dan andere streken in ons land omdat de ondergrond in Limburg en Luik bestaat uit harde gesteenten. Trillingen bereiken sneller de oppervlakte en veroorzaken meer schade. In het centrum en westen dempen klei en zand de trillingen veel beter", voegt geoloog Koen Van Noten van de KULeuven in een krant van Corelio toe.

Bree

De aardbeving zou wel eens sneller kunnen gebeuren dan verwacht. De laatste zware aardbeving in onze regionen dateert van 1692 in Bree. "In de bodem bij het Belgische Bree zijn aanwijzingen gevonden dat er zowat 2.000 jaar geleden een aardbeving met zo'n kracht is geweest. Geologisch gezien is dat nog heel kort geleden", vertelt Van Baalen in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad.

"Alleszins om de 300 à 500 jaar kan een zware aardbeving van 6 tot 6,5 op de Schaal van Richter onze streken treffen", besluit Michel Van Camp van de afdeling Seismologie bij de Koninklijke Belgische sterrenwacht.

Of we dan maar ongerust moeten zijn? Misschien wel, want volgens de wetenschappers zijn heel wat huizen, wegen en bedrijven niet voorzien op dergelijke aardbevingen. "De breuken in onze aardkorst lopen in een gebied waar grote chemische bedrijven zijn gevestigd. In België en Duitsland staan in deze regio kerncentrales die een aardbeving van 6,5 kunnen doorstaan. Dat kan dus grote gevolgen hebben", aldus Van Baalen nog.

Nu in het nieuws