LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS BLIJFT AANMODDEREN

Print
Heist-op-den-Berg - Reactie op artikel 'Elke dag 5 uur op de bus is echt te veel'
LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS BLIJFT AANMODDEREN

Zoals elk jaar komen de negatieve berichten over het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs ons weer tegemoet.

Al meer dan 7 jaar zet de VZW Marjan zich in op beleidsniveau om een gefundeerde dialoog tot stand te krijgen tussen de verschillende ministeries over het Leerlingenvervoer Buitengewoon Onderwijs, zonder resultaat. De ping-pong tussen deze drie partijen wordt stilaan vervelend.

Nog steeds slaagt men bij er De Lijn, uitvoerder van dit leerlingenvervoer, niet in om deze busritten op een menswaardige manier te organiseren. De Lijn houdt ook al jarenlang gesprekken met gebruikersverenigingen af. De gesprekken die in het verleden plaatsgevonden hebben met de ministeries van Onderwijs en Vervoer en hun uitvoerende partner De Lijn zijn duidelijk een maat voor niets geweest: de richtlijn voor de maximum ritduur ligt momenteel op 180 minuten, terwijl de betreffende rit 300 minuten duurt! Elk jaar komen er meer busritten bij die zelfs de 220 minuten overstijgen.

In 2007 werden er meer dan 30.000 handtekeningen verzameld en overhandigd aan de minister ter verbetering van het leerlingenvervoer. Spijtig dat het beleid deze zeer kwetsbare doelgroep al jaren naast zich neerlegt en steeds opnieuw beloftes maakt die ze niet waarmaakt.

Uit ervaring weten wij welke druk er op de leerlingen wordt gelegd bij lange busritten zodat zij zowel thuis als in de school niet meer functioneren. Dit is ontelbare keren aangekaart op beide ministeries en bij De Lijn. Geen enkele van deze drie partijen heeft ooit zijn verantwoordelijkheid hierin opgenomen.

Dat het busvervoer er niet makkelijker op wordt door de exploderende toevloed van leerlingen in het buitengewoon onderwijs is niet nieuw. Maar laat nu net deze week de Leerzorg in de koelkast gestopt zijn door het ministerie van Onderwijs: enkel deze organisatie van onderwijs zal op lange termijn soelaas kunnen brengen voor het vervoersprobleem.

Wij EISEN dat de overheid minstens haar eigen beloften nakomt en zich vanaf dit schooljaar eindelijk houdt aan haar eigen richtlijn van MAXIMUM 180 minuten per dag.

Leon Verelst en Annemie Anthonissen

Vzw Marjan, Duffel en Heist-op-den-Berg

pierre anthonissen

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio