Gemeenteraad bespreekt plan voor Sionsite

Print
Lier - De gemeenteraad van Lier wordt op maandag 19 september gevraagd om het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Sion voorlopig vast te stellen.
De magazijnen en werkplaatsen van de stad Lier op de Sionsite verhuizen eind 2011 of begin 2012 naar hun nieuwe locatie op de voormalige Eandis-site aan Plaslaar. De gebouwen komen dan leeg te staan. Om leegstand en verloedering te voorkomen, besliste het stadsbestuur de site een nieuwe invulling te geven.

"De Sionsite wordt daarom in woongebied omgezet. De stad heeft daarbij de ambitie om enerzijds jonge gezinnen aan te trekken en anderzijds groene ruimte en een kwalitatief openbaar domein te creëren. Daarnaast zal de culturele functie van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) verder versterkt worden door de realisatie van een uitbreiding van de academie", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Guido Van den Bogaert (CD&V).

Om dit alles te verwezenlijken stelde de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan) op. Het plangebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ?Sion' wordt afgebakend door Sionsvest, Gebroeders Doxplein, Koepoortstraat, Lookstraat en Sionsplein.

Het ontwerp van dit RUP is ondertussen klaar. De volgende stap is de voorlopige vaststelling ervan door de gemeenteraad. Dan volgt een openbaar onderzoek en uiteindelijk de definitieve vaststelling van het RUP.

Chris VAN ROMPAEY
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio