Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank - VB vraagt sluiting

Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank - VB vraagt sluiting

Shariah4Belgium opent islamitische rechtbank - VB vraagt sluiting

Print
In Antwerpen is een rechtbank geopend die huwelijksgeschillen en erfeniskwesties behandelt volgens de islamitische rechtspraak. Het gaat om een initiatief van de extremistische moslimorganisatie Shariah4Belgium. Het Vlaams Belang eist de sluiting van de rechtbank.

Het Centrum voor Islamitische Diensten huist in de Borgerhoutse Somméstraat. Volgens de website zal het "alle gevallen van echtscheiding, nietigheid van het huwelijk, verzoening of echtelijke geschillen in overeenstemming met de sharia van Allah behandelen en een certificaat overhandigen waar nodig".

Geen straffen

Diversiteitsschepen Monica De Coninck (sp.a) vindt het op zich goed dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschappen, "al zou dat beter niet door fundamentalisten gebeuren".

De Coninck benadrukt dat geen sprake kan zijn van een rechtbank die straffen uitspreekt en voltrekt. Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak. Ze wijst er ook op dat haar diensten Shariah4Belgium al in het oog houden.

Sluiting

Het Vlaams Belang eist de sluiting van de shariarechtbank. Voor Filip Dewinter is "de inrichting van deze rechtbank - na de overwoekering van Antwerpen door meer dan veertig moskeeën en Koranscholen, de inrichting van een filiaal van een fundamentalistische Jemenitische schoolinstelling en de islamisering van het Antwerpse onderwijs - een nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen".

"Er kan zeker geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat", aldus het Vlaams Belang-kopstuk.

Lees ook: Sharia4Belgium houdt op 9/11 conferentie 'You lost the war'

Nu in het nieuws