Haven van Antwerpen stelt Chris Hoornaert aan tot ambassadeur

Print
De Kortrijkzaan Chris Hoornaert is aangesteld tot de nieuwe ambassadeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Hij moet de internationale contacten onderhouden die belangrijk zijn voor de Antwerpse haven.

Hoornaert wordt de tweede ambassadeur voor de Antwerpse haven. De eerste was Frank Geerkens in 2008. Hij bleef dat tot bij zijn vertrek in 2009. Sindsdien was de stoel onbezet.

Dossiers waarin de ambassadeur zich moet vastbijten, zijn onder meer de IJzeren Rijn en het Scheldebeheer- en beleid. Daarnaast zal hij een protocollaire rol vervullen bij de ontvangst van delegaties en de haven vertegenwoordigen tijdens bezoeken in binnen- en buitenland.

Hoornaert is licentiaat in de Politieke Wetenschappen en een carrièrediplomaat in dienst van de FOD Buitenlandse Zaken sinds 1988. Hij was eerder tewerk gesteld op Belgische ambassades in Boekarest, Londen en de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Tussen 2004 en 2007 was hij diplomatiek adviseur van de Eerste Minister, waarna hij tot deze zomer in Parijs de Belgische delegatie bij de OESO als Permanent Vertegenwoordiger leidde.

JVG