Ambassadeur richt zich op asiel en migratie

Print
Het asielbeleid ligt onder vuur, maar dat weerhoudt ons land niet om een nieuwe ambassadeur aan te duiden die zich met asiel en migratie gaat bezighouden. Volgens de Coreliokranten gaat het om een diplomaat met MR-stempel, Claude Rijmenans.

Hij zal conferenties bezoeken en naar de OESO gaan. Zijn voornaamste taak is onderhandelen met de plaatselijke ambassadeurs bij de landen van herkomst over de terugname van uitgewezen asielzoekers. Hij moet de machine van uitwijzingen laten draaien, klinkt het. Bovendien kan hij het takenpakket van onder meer de staatssecretaris voor Asiel, Melchior Wathelet (cdH), ontlasten.

Volgens de kranten is de man echter geen onbesproken blad. Tot het voorjaar van 2010 was hij ambassadeur in Wenen, maar hij werd om disciplinaire redenen teruggeroepen.

Deze ambassadeur zal veel werk krijgen. Over de problemen bij het falende migratiebeleid leest U alles op de expertenpagina van John De Wit.

.

Nu in het nieuws