Veiligheid is een recht

*Freddy Troch volgt de situatie in de Kloosterstraat op de voet. De rechter op rust groeide op in de Kloosterstraat. Wij zochten hem op voor een gesprek over zijn rol, de oorzaken en de mogelijke oplossingen*.

Picqueur Johan

*Bent u de woordvoerder van de bewoners van de Kloosterstraat?*

Troch: "Helemaal niet. Ik ben betrokken partij. Mijn ouders wonen in het midden van de straat. Ik ben opgegroeid in de Kloosterstraat. Natuurlijk, door mijn professionele carrière kan ik me beter uitdrukken en ik verwoord wat alle andere bewoners ook zwaar op de maag ligt."

*Tijdens de zitting van de commissie bent u boos opgestapt...*

"Uiteraard. De burger heeft geen boodschap aan politieke spelletjes. Tijdens mijn rechtspraak heb ik er altijd op gehamerd dat veiligheid een recht is voor de mens. Die rechten worden ons nu ontnomen. De beleidsmensen moeten ingrijpen, niet de schuld in elkaars schoenen schuiven. Daar heeft niemand iets aan."

*Het afsluiten van de straat is geen optie?*

"Daarmee zijn de problemen niet opgelost. De Kloosterstraat wordt als het ware een openluchtfuif. Iedereen staat op straat en twee groepen dagen elkaar uit. Ook het racen houdt niet op. Zet Zele vol blokken en de racers trekken naar Berlare.

Men moet de situatie onthoofden. Enkel op die manier kan men repressief en daarna preventief optreden."

*Fractieleider en jurist Herman Van Driessche (N-VA) pleit voor inbeslagname van voertuigen omdat die naar zijn mening gebruikt worden als wapen. Volgens politiechef De Rocker kan hij niet buiten de wet om.*

"De wet biedt voldoende ruimte. Het wetsartikel spreekt over 'immobilisering als beveiligingsmaatregel'. Dat kan onder andere als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs. Als de politie een overtreding vaststelt, kunnen zij het voertuig voorlopig in beslag nemen, ongeacht wie de eigenaar ervan is. De politie stuit vaak op de verklaring 'Die auto is niet van mij'. Terwijl de politie haar onderzoek voert, zijn die jongeren hun speeltje kwijt. De inbeslagname is op kosten en op risico van de overtreders. En als zij met alles in orde zijn kunnen ze hun voertuig terugkrijgen. Ik moet erbij vermelden dat de beslissing voor een inbeslagname bij de Procureur des Konings ligt, nadat hij overlegd heeft met de politie.

*Volgens Burgemeester Poppe (Open Vld) wringt het schoentje bij de medewerking van het Parket in Dendermonde.*

Ik heb persoonlijk met de Procureur gesproken. Hij ziet de ernst van de situatie in. Er is een vergadering geweest en de Procureur heeft zijn voorstellen op tafel gelegd. Ik hoop dat de beleidsmensen in Zele nu eindelijk voor een veilig Zele zullen zorgen. *JoP

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio