Milquet bezig aan laatste dag als voorzitster cdH

Joëlle Milquet is bezig aan haar laatste dag als voorzitster van de cdH. Vanaf donderdag neemt Benoît Lutgen het roer over. Milquet blijft wel nog aan de onderhandelingstafel zitten en ze is optimistisch over de slaagkansen van formateur Elio Di Rupo (PS).

ikerremans

"We zitten nu rond de tafel met vier Vlaamse partijen om de grootste staatshervorming sinds 28 jaar aan Vlaanderen aan te bieden, natuurlijk met de toestemming van de Franstaligen. Het is uiteraard een groot verschil zonder de N-VA aan tafel, want de andere partijen willen geen splitsing van het land. Voor de Franstaligen maakt dat een groot verschil", zegt Milquet.

Beter dan in 2007

Volgens Milquet is er ook een groot verschil met de onderhandelingen van 2007. "Ik wilde in 2007 wel een akkoord bereiken en ik was bereid om over de overheveling van sommige bevoegdheden te praten. Maar dat was een zeer moeilijke tijd. Toen hadden we ook een tweederdemeerderheid nodig en we hadden dat niet. Toen zat de N-VA ook nog in een kartel met CD&V en dat was heel moeilijk om een ja van CD&V te krijgen. Dat heeft Herman Van Rompuy zelf gezegd in het partijblad van de cdH."

"Het loopt nu beter dankzij een zekere discretie en met de personen die nu rond de tafel zitten. Het is nu ook de laatste kans voor een akkoord, dus zijn we verplicht om een evenwicht te zoeken en toegevingen te doen. Natuurlijk zijn de meningsverschillen groot en zijn er veel knelpunten, maar er zijn ook grote overeenkomsten en de persoonlijke relaties zijn goed."

Milquet is ondertussen twaalf jaar voorzitter van de cdH en ze vindt het tijd om de fakkel door te geven. "Het was mijn keuze om na twaalf jaar het voorzitterschap door te geven", zegt Milquet. "Ik denk dat Benoît Lutgen een goede voorzitter zal zijn. Het was ook mijn keuze om mijn opvolger voor te bereiden en een harmonieuze link tussen de twee voorzitterschappen te organiseren."

Foto Photo News

MEER OVER Benoît Lutgen

Nu in het nieuws