Joëlle Milquet na 12 jaar cdH-voorzitter af

Joëlle Milquet na 12 jaar cdH-voorzitter af

Joëlle Milquet na 12 jaar cdH-voorzitter af

Print
Joëlle Milquet geeft donderdag de fakkel van het cdH door aan Benoît Lutgen. Ze stond 12 jaar lang aan het hoofd van de partij. Milquet blijft wel vicepremier en minister van Werk en zal voor haar partij ook de regeringsonderhandelingen blijven voeren.

Milquet moest tot 1999 wachten om de toenmalige PSC na een kort intermezzo met Philippe Maystadt in handen te krijgen. Ondertussen leed de PSC bij de verkiezingen van 1999 een nederlaag en kwam ze in de oppositie terecht. Milquet maakte van de gelegenheid gebruik om de partij te verjongen en te moderniseren.

In 2002 wiste ze de christelijke referentie in de partijnaam. PSC werd cdH: centre démocrate humaniste. Het cdH bleef het echter moeilijk hebben. Sommigen stelden dat de partij geen lang leven meer beschoren is.

Milquet moest tot de regionale stembusslag van 2004 wachten om opnieuw in een regering te kunnen stappen. Het cdH maakt dankzij de alliantie met de PS van Elio Di Rupo deel uit van de Brusselse en Waalse regering en de regering van de Franse gemeenschap. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Milquet Brussels schepen.

Madame non

2007 betekende de terugkeer van het cdH in de federale regering. Tijdens de lange oranjeblauwe regeringsonderhandelingen stond Milquet in het voetlicht. Haar onverzettelijkheid levert haar in de Vlaamse pers de naam "madame non" op.

In 2008 stapte Joëlle Milquet in Leterme I. Ze werd vicepremier en minister van Werk. Ze bleef echter ook de partij leiden. Ook in 2009 bleef het cdH in de regionale regeringen zetelen.

Kritiek

In de partij wordt de kritiek op de combinatie tussen het voorzitterschap en de ministerportefeuille echter steeds groter. Verschillende cdH'ers vinden ook dat de partij teveel met Milquet wordt verpersoonlijkt, geven kritiek op de centrumlinkse koers die ze vaart en nemen het niet dat er teveel aandacht aan Brussel en te weinig aandacht aan Wallonië wordt besteed.

Pas eind 2009 wordt de tandem Milquet-Lutgen naar voren geschoven. Bedoeling is dat Lutgen het overneemt wanneer een federale regering het levenslicht ziet. Het slechte resultaat bij de verkiezingen van 2010, de zwakke scores die het cdH in de peilingen neerzet en de lange regeringsonderhandelingen doen het scenario veranderen. De wissel zal al op 1 september plaatsvinden, luidt het verdict.

Foto Photonews

Nu in het nieuws