1/2

Slechts 15 procent illegalen vertrekt ook

Slechts 15% van alle illegalen van buiten de Europese Unie die vorig jaar een bevel kregen om België te verlaten, deden dat ook. Bij de Marokkanen is het percentage 7%, bij Algerijnen 1,6%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Migratienetwerk, die migratiespecialist Theo Francken (N-VA) bekend maakte.

In 2010 kregen 28.196 buitenlanders van buiten de Europese Unie ("derdelanders") een bevel om binnen de vijf dagen het grondgebied te verlaten. Slechts 4.413 (15,7%) deden dat ook. De grootste groep illegalen met zo'n bevel waren Marokkanen: 4.616 moesten vertrekken, 324 (7%) deden dat ook of werden verwijderd. Daarna volgen de Algerijnen: 4.456 bevelen en 71 verwijderingen (of 1%). Bij de Russen en de Irakezen vertrokken respectievelijk 17,6% en 9,5% van de illegalen die een bevel kregen om dat te doen.

'Balans heel negatief'

"De balans is heel negatief", zo zegt Francken. "We hebben wel geen terugname-akkoord met Algerije, maar daarachter kan de overheid zich niet blijven verschuilen. Frankrijk heeft wel zo'n akkoord. Onze zuiderburen laten vanuit Marseille schepen met illegale Algerijnen terugvaren. Waarom leveren wij onze illegale Algerijnen dan niet over aan Frankrijk, zodat de Fransen ze kunnen terugsturen? Waar blijft de samenwerking in de Europese Unie? Ik ben ook verbaasd over het lage percentage Marokkanen dat effectief terugkeert. Is dat nog normaal? Wij vangen hier zoveel Marokkanen op, 86% van de Marokkanen die naar België komen, komt hier in het kader van de gezinshereniging. Maar de Marokkaanse overheid doet niets om ons te helpen. Ze helpt ons niet om de gezinshereniging te beperken, ze wil amper illegale Marokkanen terugnemen en ze wil niet meehelpen om na te gaan of Marokkanen die hier op het OCMW staan in Marokko geen eigen huizen hebben. Wat krijgen wij eigenlijk terug van deze regimes?"

Ondertussen wil de regering de termijn die een illegaal krijgt om het land te verlaten van vijf op dertig dagen brengen. De vrijwillige terugkeer moet de voorrang krijgen. Wie daar niet aan meewerkt, zal gedwongen worden verwijderd, zo zegt het wetsontwerp dat in de herfst in de Kamer wordt besproken.

Werken

De studie van het Europees Migratie Netwerk toont ook aan waarom derdelanders naar hier komen. "Slechts 3% van de Marokkanen die in België een eerste verblijfsvergunning krijgen, komt hier om te werken, slechts 6% van de Turken en slechts 1% van de Congolezen of de Armeniërs. Daarnaast komt nog eens 6% van de Marokkanen om hier te studeren. Dat geldt ook voor 12% van de Turken, 10% van de Congolezen en 1% van de Armeniërs. Hoe anders is dat bij de Indiërs, waar 58% komt om te werken. Er is dus een groot verschil tussen de Afrikaanse en de Aziatische immigratie en daarmee zou een beleid rekening moeten houden", aldus nog Francken.

Meer over het regeringsvoorstel over terugkeer van illegalen vindt U hier.

JDW

Foto: Photo News

Nu in het nieuws