Werknemers zijn minder tevreden over job dan werkgevers denken

Werknemers zijn minder tevreden over hun job dan hun werkgevers denken. Dat is een van de opmerkelijke vaststellingen in het arbeidsmarkt-trendrapport dat hr-dienstverlener Tempo-Team vandaag bekend maakte.

pneirinckx

Deze verschillende perceptie tussen werkgever en werknemer versterkt nochtans de intenties van de werknemer om van werkgever te veranderen, waardoor hier volgens Tempo-Team voor de werkgever een belangrijke uitdaging ligt om de medewerkers te binden. Vooral wat de promotievooruitzichten betreft, blijkt de kloof tussen de tevredenheid van de werknemer en wat de werkgever denkt over diens tevredenheid, groot, maar ook inzake opleidingsmogelijkheden en tevredenheid over loon.

Van de werknemers vindt 27 procent voldoende promotievooruitzichten te hebben, terwijl 47 procent van de werkgevers denkt dat dit voor de werknemer wel het geval is. Bijna de helft van de werknemers (49 %) is tevreden over zijn loon en andere voorwaarden, wat door de werkgevers (72 %) eveneens overschat wordt. Ook de vraag of er voldoende mogelijkheden geboden worden voor extra opleidingen wordt door de werkgevers overschat (werknemers: 48 %, werkgevers: 65 %).

Andere trends die Tempo-Team vaststelt, zijn de gekende kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een overheid die een actievere en meer zichtbare rol moet gaan spelen op de arbeidsmarkt, en een gebrek aan actieve aanpak van vergrijzing en activering.

Beeld: Photonews