Zaterdag de handen uit de mouwen voor de Heide

Print
Kalmthout - Natuurpunt organiseert nu zaterdag 3 september een dag van beheerswerken aan het Stappersven. Iedereen met werklust is welkom om 9u 's morgens aan parking Zuid aan de Verbindingsweg. De hele dag wordt gewerkt aan het herstel van het verbrande gedeelte van het Stappersven: veiligheidskap van verbrande bomen, herstel struikheide en afchopperen van het pijpestrootje om dophei te helpen bij het ontkiemen. 's Middags is er soep en brood voor de deelnemers.
Uit veiligheidsoverwegingen worden de verbrande bomen in de nabijheid van wandelpaden en Verbindingsstraat verwijderd. Op andere plaatsen zullen conform het opgesteld beheerplan verbrande bomen verdwijnen om plaats te maken voor een meer gevarieerd en (half)open heidelandschap. Daarmee wordt het leefgebied van zeldzame soorten zoals gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik uitgebreid. Toch blijft een aanzienlijke hoeveelheid dood hout achter die op zich een voedselbron vormt voor tal van insecten en zwarte specht.

Meer inlichtingen: Igor Vandamme, beheerteam Stappersven, Igor.Vandamme@ctruck.eu

Boris Rousseeuw
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio