Inflatie daalt licht in augustus

De inflatie is licht gedaald in augustus. Ze is gezakt van 3,75% naar 3,60% op jaarbasis.

De inflatie geeft aan hoeveel het leven duurder wordt. Of anders gezegd: hoeveel minder we kunnen doen met ons geld.

De lichte daling van de inflatie wordt vooral verklaard door prijsdalingen voor verse groenten, vers fruit, vakantiedorpen, aardappelen, elektriciteit en buitenlandse reizen. Ze compenseerden de prijsstijgingen voor vlees, kleding en restaurants en cafés, meldt minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne.

Over een langere periode bekeken, wordt de inflatie nog steeds zwaar opgetrokken door de hogere prijzen voor energie. Ten opzichte van augustus vorig jaar stegen de energieprijzen met 17,5%. Het inflatiecijfer zonder energie bedraagt maar 1,81%. Vorige maand was dat nog 1,92%.

Spilindex

De consumptieprijsindex (basis 2004) bedraagt nu 117,99 punten tegenover 118,09 punten in juli. De gezondheidsindex - die geen rekening houdt met schadelijke producten als tabak en benzines en gebruikt wordt voor de aanpassing van de huishuren - is gezakt tot 116,49 punten tegenover 116,61 punten in juli.

Het rekenkundige gemiddelde van de laatste vier maanden - dat gebruikt wordt voor de berekening van de wedden - kwam uit op 116,38 punten, tegenover 116,15 punten in juli. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die 117,27 punten bedraagt, werd deze maand niet overschreden.

JVG

Nu in het nieuws