"De helft minder maar modernere moskeeën voor Antwerpen"

De helft minder maar modernere moskeeën voor Antwerpen

"De helft minder maar modernere moskeeën voor Antwerpen"

Print
Schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck (sp.a) wil minder maar modernere moskeeën in Antwerpen. Momenteel zijn er 42 islamitische gebedshuizen en het merendeel daarvan zijn niet gesubsidieerde vzw's in garages en achterkamertjes.

"Op termijn moeten er minder dan de helft overblijven. De kleine buurtmoskeeën moeten plaats maken voor goed uitgeruste, grotere moskeeën. Die zogenaamde garagemoskeeën zijn een ramp op gebied van brandveiligheid en zijn slecht geïmplementeerd in de buurt. Zeker in woonwijken", aldus De Coninck.

Volgens De Coninck komt de vraag naar modernere gebedshuizen van de islamitische gemeenschap zelf. "De jonge generatie moslims snakt naar moderne, professionele gebedshuizen. Zij willen niet meer naar kleine, bouwvallige gebedshuizen. Ze verlangen naar een blitse plaats waar ook ruimte is voor andere socio-culturele activiteiten", aldus de schepen in een krant van de Corelio-groep. De vermindering van het aantal gebedshuizen en hun modernisering past in het stedelijke beleid van open moskeeën.

Gents voorbeeld

De stad Gent heeft in 2006 ook plannen gehad om de moskeeën te centraliseren, maar heeft dat voornemen destijds weer opgeborgen.

De plannen botsten op twee hinderpalen, namelijk het gebrek aan geschikte locaties of panden en de versnippering van de islamitische gemeenschap. "Al die moskeeën hebben een eigen financiële structuur. De moslimgemeenschap is erg divers en geen vragende partij voor een centralisering", aldus Koen Philippeth van het Gentse stadsbestuur.

Nu in het nieuws