Wandelpaden in park wachten fatsoenering

Print

Wandelpaden in park wachten fatsoenering

Lier - De wandelpaden in het stadspark aan de Netelaan zijn erg beschadigd.
Vooraleer het park weer opengaat, worden de paden gefatsoeneerd.

"Bij een bezoek aan het stadspark stelde ik vast dat de wandelpaden er zwaar beschadigd zijn. Zware bandensporen hebben de paden volledig omgewoeld. Door de recente regenval zijn de beschadigde paden ook nog eens in modderpoelen herschapen ", zegt gemeenteraadslid Rik Verwaest (N-VA).

"Momenteel is het stadspark nog afgesloten voor het verwijderen van slib uit de stadsvijver. Het slib moest nu verwijderd worden, omdat de put waar voorheen het oude zwembad stond, kan gebruikt worden om het residu te laten drogen. Gedroogde ruimingspecie heeft minder gewicht en is bijgevolg goedkoper om af te voeren. Hierdoor bespaart de stad aanzienlijk. Daarna wordt deze put opgevuld met teelaarde en kan de stad tijdig starten met het inzaaien van gazon", reageert schepen van Openbare Werken Jan Hermans (Lier&Ko).

"Om tijdens deze werkzaamheden schade te voorkomen aan de wandelpaden van het stadspark, hebben we onder meer stalen rijplaten aangebracht. Door de grote hoeveelheid neerslag van de laatste dagen bleek werken zonder schade aan de, voorheen al versleten, paden echter onmogelijk. Hierdoor verkeren de wandelpaden van het stadspark in drassige staat. Dit heeft verder niets te maken met de intussen voltooide sloop van het oude zwembad", stelt Hermans.

"Eens de werkzaamheden zijn voltooid, zullen we de wandelpaden met porfiersteenslag fatsoeneren, waarna heel het park weer open kan voor het publiek. De bedoeling is om volgend jaar een grondigere herstelling van de wandelpaden in het stadspark te laten uitvoeren", besluit Jan Hermans.

Chris VAN ROMPAEY

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio