Meer woningen en recreatie in Noeveren

Meer woningen en recreatie in Noeveren

Meer woningen en recreatie in Noeveren

Print
Boom - De provincie heeft het licht op groen gezet voor de tweede fase van het herwaarderingsproject voor bestaande industriezones langs de Rupel in Noeveren.

"Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is een mooie evenwichtsoefening, waarbij een balans is gezocht en gevonden tussen het uitbouwen van bedrijvigheid, wonen en toerisme. Dit met de nodige aandacht voor cultuurhistorische waarden", verduidelijkt Koen Helsen (Open Vld), gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening.

Dankzij de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Poort tot Noeveren-Deel II-Beschermd Dorpsgezicht kan worden gestart met de tweede fase van het project. Het gaat hier om het noordelijke gedeelte met een oppervlakte van zo'n acht hectare.

Bij de ontwikkeling van de site is veel aandacht geschonken aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed: de oude steenbakkerij, het historische insteekdok en de Belgicawerf.

De paapovens en droogruimtes kunnen worden uitgebouwd tot lofts en ateliers voor ambachten. Het historische insteekdok aan het Noeverenplein wordt verder uitgebreid met recreatieve voorzieningen zoals horeca.

Die historische aantrekkingspolen zullen onderling worden verbonden met een fietsroute waarbij de schoorstenen belangrijke bakens vormen.

JB

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio