Terugbetaling aan Elia Asset tegenvaller voor gemeentekas

Print
Niel - Niel int al jaren belastingen op de zendmasten die werden geplaatst door Elia Asset. Maar de firma gaat daar niet mee akkoord en tekende beroep aan. Na lang juridisch getouwtrek moet Niel de belastingen van het aanslagjaar 2006 terugbetalen aan Elia Asset.

De terugbetaling is het gevolg van het definitieve arrest van het hof van beroep van Antwerpen, uitgesproken op 19 oktober 2010. Door achterstallige interesten is dit bedrag intussen opgelopen tot 89.186 euro. Bij uitstel van betaling komen er nog eens extra kosten bij onder de vorm van een bijkomende interest van 6,93 euro per dag.

De oppositie, met name Bart Van Hove van Vlaams Belang, is niet te spreken over de terugbetaling.

"Het Vlaams Belang was de enige partij die deze belasting destijds niet goedkeurde", foetert Van Hove. "En wel om twee redenen: een dergelijke belasting wordt gewoon doorgeschoven naar de burger, die met prijsverhogingen krijgt af te rekenen. En bovendien waren er van in het begin voldoende juridische bezwaren tegen deze belasting."

Bart Van der Velde, schepen van Financiën (Open Vld) wuift de klachten van Van Hove weg. "Waarom zouden we geen belastingen mogen heffen?", vraagt Van der Velde. "Ook andere gemeenten doen dit. Eerst kregen we van de rechter gelijk. In beroep was het dan weer Elia Asset dat aan het langste eind trok."

PVR

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio