Gouverneur vraagt kordaat optreden tegen geurhinder

Gouverneur vraagt kordaat optreden tegen geurhinder

Gouverneur vraagt kordaat optreden tegen geurhinder

Print
Hamme - Provinciegouverneur André Denys maant het gemeentebestuur van Hamme aan onmiddellijk op treden bij elke milieuhinder door het madenbedrijf Van Spitael in de Meerstraat.

De gouverneur voerde een onderzoek naar de geurhinder en andere overlast die het madenbebedrijf Van Spitael veroorzaakt. Op 2 mei 2011 voerde het gemeentebestuur van Hamme een laatste controle uit bij Van Spitael. De milieuambtenaar en de politie stelden toen vast dat de geurhinder veroorzaakt werd door het laattijdige ledigen en opnieuw vullen van de biofilter. Dat het langer duurde voor de biofilter vervangen kon worden, zo werd aangevoerd, was te wijten aan externe omstandigheden, zoals het niet beschikbaar zijn van boomschors.

Gouverneur Denys is het niet eens met die uitleg. "Ik vind dat dit in de toekomst vermeden moet worden. Ik verzoek het gemeentebestuur deze milieuhinder goed op te volgen en de exploitant uitdrukkelijk te wijzen op de bijkomende voorwaarden van de milieuvergunning en vooral op de tijdige vervanging van de biofilter."

Emmanuel De Bock, voorzitter van het Wijkcomité Meerstraat is blij met de reactie van de gouverneur op de klachten van de wijkbewoners. De bewoners van de Meerstraat verwachten een ernstige oplossing tegen 27 september. Dan worden de resultaten van de Wijkbabbel Zogge, georganiseerd door de politiezone, besproken. Daar werd het stankprobleem van het madenbedrijf uitvoerig aangekaart.

WIM ONSELAERE

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio