Illegalen krijgen dertig dagen om het land te verlaten in plaats van vijf

Illegalen krijgen dertig dagen om het land te verlaten in plaats van vijf

Illegalen krijgen dertig dagen om het land te verlaten in plaats van vijf

Print
Illegalen krijgen in de toekomst 30 dagen om het land te verlaten in plaats van vijf nu. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist.

Staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (cdH, (foto)) wil hiermee de terugkeerrichtlijn van de Europese Unie omzetten in ons recht. Dat moest al tegen 24 december 2010 gebeurd zijn, maar het kon niet in een regering van lopende zaken. Toen de Europese Commissie in januari 2011 met sancties dreigde, besloot de regering-Leterme om de richtlijn toch nog om te zetten.

Vrijwillig

De terugkeerrichtlijn geeft voorrang aan vrijwillige terugkeer. Eerst moet de illegaal de gelegenheid krijgen om vrijwillig terug te keren. Pas als dat niet lukt mag hij gedwongen worden verwijderd. Dat is de filosofie.

Vijf dagen is volgens de regering te kort om het land te verlaten en de terugkeer naar het herkomstland voor te bereiden. Europa verplicht ons tot een termijn van tussen de zeven en de dertig dagen. De ministerraad kiest voor dertig dagen. Die maand kan in bepaalde gevallen (illegalen met schoolgaande kinderen of als het land problemen maakt om de illegaal terug te nemen) verder worden verlengd. Pas als de illegaal niet vrijwillig vertrekt, kan hij worden gedwongen.

Als het risico echter te groot is dat de gevatte illegaal opnieuw onderduikt, dan kunnen controlemaatregelen worden opgelegd. De Dienst Vreemdelingenzaken kan ook besluiten om illegalen die een gevaar zijn voor de openbare orde of die een eerdere terugkeerverplichting niet gerespecteerd hebben, onmiddellijk gedwongen te verwijderen.

Inreisverbod

De illegaal kan een inreisverbod van drie jaar krijgen, als hij niet reageert op een vraag om vrijwillig terug te keren. Als hij in de procedure gefraudeerd heeft, is die termijn zelfs vijf jaar. Dat inreisverbod geldt voor de hele Europese Unie, behalve voor Engeland en Ierland.

In 2010 keerden 3.088 illegalen vrijwillig terug. In de Kamer noemde migratiespecialist Theo Francken (N-VA) die vrijwillige terugkeer "een veredeld reisbureau, omdat voornamelijk Brazilianen hiervan gebruik maken om de premie van 950 euro, die ze krijgen bij vrijwillige terugkeer, op te strijken".

Over het falende terugkeerbeleid, lees hier.

JDW

Nu in het nieuws