Turtelboom heeft hervorming Raad van State klaar

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft een reeks voorstellen klaar om de Raad van State te hervormen. Ze wil die door haar Kamerfractie laten indienen in het parlement.

jdewit

De Raad kwam onder vuur te liggen naar aanleiding van een aantal arresten over de verlenging van een tramlijn van Deurne naar Wijnegem, de vernietiging van het Antwerpse straatverbod, de vernietiging van het Antwerpse etalageverbod voor wapens en de verplichte heraanwerving van een Antwerpse stadsambtenaar die vijf jaar loon had gekregen zonder te werken.

De Raad kan echter alleen maar de wet toepassen en hij moet dat voor iedereen op dezelfde manier doen. Hij kan geen afweging tussen het privébelang van de klager en het algemeen belang van de overheid maken. Welke hervormingen stelt Turtelboom voor?

1. De Raad zou tijdens de debatten over een zaak kunnen vragen dat de fout wordt hersteld. Het probleem met de tramlijn van Deurne zou er niet geweest zijn als de Raad de werken had kunnen schorsen tot de Vlaamse overheid een nieuw milieu-effectenrapport had gemaakt. De Raad had daarvoor een termijn kunnen opleggen.

2. De Raad zou ook in zijn arrest kunnen zeggen hoe de overheid de fout moet herstellen binnen een bepaalde termijn, zodat de beslissing niet moet worden vernietigd. Dat kan nu niet.

3. De Raad zou zijn beslissing kunnen temperen. In plaats van een fabriek te sluiten omdat haar vergunning ongeldig is, zou hij de fabriek bv. drie maanden de tijd moeten kunnen geven om in orde te geraken. Ook dat kan nu niet.

Windmolens

4. In bepaalde gevallen moet de Raad het algemeen belang kunnen afwegen tegen het privébelang. Zo werd de plaatsing van windmolens in zee vernietigd door de Raad omdat het zicht op zee van een tachtigjarige Knokse was bedorven. De wet was inderdaad overtreden, maar de Raad zou het zicht van één dame moeten kunnen afwegen tegen de levering van groene stroom en zo een beslissing kunnen maken.

5. De Raad moet zelf het bestuur kunnen veroordelen tot een schadevergoeding in plaats van de beslissing nietig te verklaren. Dit had kunnen gebeuren in de zaak van de tramlijn van Deurne, meent Turtelboom.

De huidige situatie is zowel voor de klager als voor de overheid nadelig. De beslissing van de overheid wordt vernietigd, zodat alles helemaal opnieuw moet worden gedaan. Maar de klager die gelijk krijgt moet achteraf nog eens naar de burgerlijke rechtbank voor een schadevergoeding en vaak is het dossier dan al…verjaard, zodat hij geen geld meer krijgt.

Onbehoorlijk bestuur

6. De Raad moet een beroep kunnen doen op bemiddeling en arbitrage als de partijen dit wensen. Zo had men misschien een oplossing kunnen vinden voor de problemen van de Antwerpse ambtenaar die vijf jaar lang niet gewerkt heeft. Alhoewel, zegt Turtelboom: "Dit was onbehoorlijk bestuur van de stad Antwerpen, die vijf jaar lang niet gecontroleerd heeft wat deze ambtenaar deed".

7. Bij een verzoek tot schorsing zou het beter zijn dat de betrokkene zijn nadeel niet meer moet aantonen, maar alleen nog moet bewijzen dat zijn klacht op het eerste gezicht serieus is. Bij de regels voor overheidsopdrachten is dit al zo.

8. De regeltjes moeten duidelijker, simpeler en minder detaillistisch zijn, zodat niet altijd alles door de Raad kan vernietigd worden.

De voorstellen dit Turtelboom's collega van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) formuleerde, vindt U hier.

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio