Gevangenis Beveren zou pal op Meccano-tracé komen

In het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat de Vlaamse regering op 10 juni heeft goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Beveren, is die gevangenis pal op het Meccanotracé gepland dat de actiegroepen bepleiten voor de sluiting van de Antwerpse Ring. "Nochtans zijn er andere mogelijke inplantingen", menen de actiegroepen.

jrosquin

Samen met de weigering om het Meccano-tracé te onderzoeken probeert de Vlaamse regering zo 'haar' BAM-tracé en het Masterplan 2020 te "betonneren", menen Ademloos en stRaten-generaal.

Schuldig verzuim

De actiegroepen kaartten de gevangenis aan op een persconferentie donderdag. Daar herhaalden ze dat het Meccano-tracé beter scoort dan de BAM-tunnels, verwijzend naar de studie van Transport & Mobility Leuven (TML) daarover.

"Wanneer dergelijk bureau tot de conclusie komt dat het Meccanoscenario twee keer zo veel verkeer weghaalt aan de Kennedytunnel en op de zuidelijke Antwerpse Ring dan het Masterplan 2020 van de Vlaamse regering, dan is het bewuste negeren van dergelijke analyse schuldig verzuim", aldus de actiegroepen.

Geen goed debat

Manu Claeys (stRaten-generaal) en Wim van Hees (Ademloos) stelden voorts dat ze de suggestie steunen om de aanleg van de A102 en de ondertunnelde R11 ten oosten van de stad eerst aan te pakken. Maar, waarschuwen ze, dat zal het debat over de rest van de plannen niet doen verstommen omdat die onder meer mee bepalen hoeveel rijstroken er nodig zijn. "Daarom zou het geen goed bestuur zijn om het debat te saucissoneren", menen Claeys en Van Hees.

De actiegroepen kondigen nog aan dat ze vanaf september opnieuw campagne voeren.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring