Vlamingen akkoord over verstrenging snel-Belgwet

Alle Vlaamse partijen, behalve het VB en Groen!, hebben een wetsvoorstel klaar om de snel-Belgwet te verstrengen. De Franstalige partijen ondertekenen niet mee. Het voorstel gaat voor advies naar de Raad van State, zodat het pas na de vakantie besproken kan worden.

ikerremans

"De Belgische nationaliteit zal in de toekomst geen vodje papier meer zijn dat je zomaar krijgt, maar de kroon op een lang werk van integratie. Ons voorstel is een fundamentele ommekeer", zegt Nahima Lanjri (CD&V, foto), één van de initiatiefneemsters van het nieuwe voorstel. De snel-Belgwet kwam er in 2000 om de groenen te paaien. Ze was het alternatief van de regering-Verhofstadt I voor het gemeentelijk migrantenstemrecht, dat er later ook kwam.

Door die wet uit 2000 kunnen mensen Belg worden zonder een landstaal te kennen, zonder te bewijzen dat ze geïntegreerd zijn, zelfs zonder ooit maar in België geweest te zijn. De voorbije tien jaar werden zo 529.777 buitenlanders Belg. In de stad Antwerpen alleen al kwamen er 47.865 nieuwe Belgen bij. Dat is één tiende van de Antwerpse bevolking.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

* Het aantal procedures om Belg te worden wordt verminderd van twaalf tot vijf.

* Er komt een korte procedure en een lange procedure om Belg te worden. Voor beide procedures moet je achttien jaar zijn, vijf jaar ononderbroken fysiek in België verbleven hebben en één van de drie landstalen kennen. Je zal dus niet meer vanuit het buitenland Belg kunnen worden zonder hier ooit geweest te zijn.

* De korte procedure kan al na vijf jaar, maar dan moet je bewijzen dat je maatschappelijk geïntegreerd bent én dat je werkt. Bij de lange procedure (na tien jaar onafgebroken verblijf) moet je minstens of maatschappelijk geïntegreerd zijn of werken.

* Je "maatschappelijke integratie" kan je bewijzen door een diploma van minstens secundair onderwijs, ofwel een inburgeringscursus van de regio waar je woont, ofwel 400 uren beroepsopleiding én minstens één jaar gewerkt hebben in de voorbije vijf jaar.

Johnny Halliday

* De Kamer zal nog altijd buitenlanders Belg kunnen maken via de naturalisatie. Die gunst blijft dus bestaan. Maar heel uitzonderlijk, alleen nog voor buitenlanders met bijzondere verdiensten op wetenschappelijk, sportief of cultureel vlak. Zoals Vincent Kompany of Johnny Halliday.

* De controle wordt veel strenger. Je zal je nieuwe Belgische nationaliteit kunnen verliezen als je veroordeeld bent voor terrorisme, oorlogsmisdaden, mensenhandel, schijnhuwelijken e.d. En een buitenlander die voor die misdrijven is veroordeeld, kan in de toekomst geen Belg meer worden.

Het voorstel is ondertekend door CD&V, N-VA, Open Vld en sp.a. VB en Groen! waren niet betrokken bij de onderhandelingen om het voorstel te schrijven. De Franstalige partijen wilden het uitdrukkelijk niet mee ondertekenen.

JDW

Foto Photo News

MEER OVER Nahima Lanjri