Politie-inspecteur Leo Buts exposeert verzameling politiekledij

Leo Buts exposeert in het heemmuseum 'die Swane' op het Kerkplein elke zondag van de vakantie de evolutie van de kledij van de ordehandhavers bij de politiediensten sinds het begin van de 20e eeuw tot heden.

h3>Heist-op-den-Berg

"Eigenlijk is het allemaal begonnen met mijn grootvader die brievenbesteller was van 1915 tot 1950", zegt Leo Buts (53). "Zijn uniform met kepie hingen in de kast. Dat intrigeerde mij. Een oom van mij was dan weer veldwachter. Mijn broer werd vanaf 1972 rijkswachter. Ik ben in 1978 zelf bij de rijkswacht gegaan. Ondertussen groeit de verzameling en neemt ze een hele zolderkamer in."

"Mijn verzameling is opgebouwd rond de verschillende soorten uniform per functie. Ik koos voor de ordehandhavers. Daarnaast heb je ook velduniformen, gala-uniformen. Belangrijk zijn de attributen die erbij horen. ".

"Het oudste uniform uit mijn verzameling is van de Garde Civique, die als voornaamste opdracht de ordehandhaviug hadden. In 1897 werd het korps nationaal georganiseerd.

Ik heb het uniform, dat van voor 1914 dateert, en dat quasi niet meer te vinden is. Ik heb het voor 15 euro gekocht op de voddenmarkt van Heist. Het heeft nu een waarde van 400 euro. De vesten kun je nog wel eens op de kop tikken, broeken veel minder omdat die meestal afgedragen werden", zegt Leo.

"Ik heb 13 mannequins aangekleed. Samen met de busten tonen ze de evolutie van de uniformen en uitrusting. Ik heb daarbij de hulp gehad van Julien Cannaerts, Rudi Leys, Urbain Luytens, Herman Martens en andere milde schenkers die uniformstukken ter beschikking stelden".

De tentoonstellling 'Evolutie in ordehandhaving' loopt in het heemkundig museum Die Swane, op het Kerkplein 24 op de Heistse berg elke zondag tot en met 28 augustus telkens tussen 14 en 18u. De toegang is gratis. Kleine groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen. Een gratis brochure van 24 pagina's is ter beschikking.

FOTO: Politie-inspecteur in uniform bij de pop van een rijkswachter 1e wachtmeester voor de eerste wereldoorlog met berenmuts, vareuse met koorden en sabel. Een mooi uniform met veel franjes die tijdens de 1e wereldoorlog sneuvelden en het uniform werd veel soberder.

pierre anthonissen

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio