Strengere straffen voor geweld tegen bejaarden en gehandicapten

De straffen voor geweld worden verzwaard als het slachtoffer bejaard, zwanger, gehandicapt, "onvolwaardig" of ziek is. Zo geldt dat bv. voor bedreigingen met een aanslag, gijzeling, ontvoering, doodslag, slagen en verwondingen, niet betalen van onderhoudsgeld, oplichting, misbruik van vertrouwen, huisjesmelkerij. Dat besloot de Kamer donderdag. VB, N-VA en LDD onthielden zich.

ssimons

De maximumstraf voor schuldig verzuim komt bovendien van één op twee jaar als het slachtoffer in zo'n kwetsbare positie zit. En in dat geval mogen artsen en mensen met een beroepsgeheim de feiten melden aan het gerecht. De wet bepaalt ook dat sekteleiders die zwakke personen misbruiken tot twee jaar cel en 5.500 euro boete kunnen krijgen.

Verenigingen die zich bezighouden met geweld tegen partners of met slachtoffers van sekten zullen zelf rechtszaken kunnen opstarten voor misdrijven tegen kwetsbare personen. Ook bij belaging zullen ze dit kunnen doen.

JDW