Kamer stemt Salduzwet

Kamer stemt Salduzwet

Kamer stemt Salduzwet

Print
De voltallige Kamer heeft donderdagavond de Salduzwet gestemd. Door die wet moet iedere gearresteerde verdachte bij het eerste verhoor door de politie bijstand hebben van een advocaat. Het gaat om de belangrijkste gerechtelijke hervorming van de jongste vijftig jaar.

Gearresteerde verdachten krijgen bijstand van een advocaat bij hun eerste verhoor door de politie. Die moet twee uur op de advocaat wachten. Als hij er is, volgt een vertrouwelijk overleg tussen verdachte en advocaat gedurende een half uur. De advocaat mag bij het eerste verhoor door de politie aanwezig zijn, maar hij moet zwijgen. Hij mag alleen maar controleren of bekentenissen niet worden afgedwongen. Het verhoor kan 15 minuten onderbroken worden als er een nieuw feit aan het licht komt. De onderzoeksrechter, die nu 24 uur de tijd heeft om een verdachte gerechtelijk aan te houden, krijgt daarvoor 24 uur extra.

VB, LDD en sp.a stemden tegen. Landuyt vond het "een wet voor rondtrekkende daderbendes, zware fiscale fraudeurs en procedureadvocaten, die tot vele vrijlatingen van criminelen zal leiden". PS en Groen-Ecolo vonden de wet niet ver genoeg gaan, maar zij onthielden zich. Volgens hen moet er bijstand van de advocaat zijn bij àlle verhoren over àlle misdrijven, ook over de 426.000 verkeersongevallen.

Per dag worden 227 mensen van hun vrijheid beroofd. Voor hen geldt de wet, die op 1 oktober van kracht wordt.

Meer over de Salduzwet vindt U op de expertenpagina van John De Wit

JDW


Foto Photonews

.

Nu in het nieuws