Di Rupo: "Er moeten onpopulaire keuzes gemaakt worden"

Di Rupo: Er moeten onpopulaire keuzes gemaakt worden

Di Rupo: "Er moeten onpopulaire keuzes gemaakt worden"

Print
De formateursnota van Elio Di Rupo is nog niet voor meteen. Nu zijn tweede consultatieronde met de partijvoorzitters erop zit, is de formateur eerst van plan nog een aantal informele contacten te organiseren met "bepaalde partijen" en sociaaleconomische actoren. Nadien vraagt hij nog eens tien tot veertien dagen de tijd om zijn nota op papier te zetten.

Di Rupo heeft de voorbije weken alle betrokken partijen geraadpleegd over hun budgettaire, sociale en economische prioriteiten. In een mededeling laat hij donderdag weten dat hij eerst nog een aantal punten wil "verduidelijken", alvorens verder te gaan met het neerpennen van zijn nota.

Denken aan algemeen belang

Eens zijn nota is rondgedeeld, zal het dan aan elke partij zijn om "in eer en geweten" te beslissen over het verdere verloop van de onderhandelingen, benadrukt Di Rupo.

Di Rupo erkent dat er fundamentele veranderingen moeten worden doorgevoerd. Niets doen is voor Di Rupo geen optie. "We moeten denken aan het algemeen belang", onderstreept de formateur. "Elke partij zal de moed aan de dag moeten leggen om risico's te nemen."

Ook voor politieke spelletjes is er dus geen tijd meer, aldus Di Rupo. "Er is geen sprake van een 'linkse' regering, noch van een 'rechtse' regering. Wel van een regering die bestaat uit verantwoordelijke politici die in staat zijn ons land te hervormen en het risico op speculatie af te remmen."

Diepgaande staatshervorming

In het persbericht herhaalt Di Rupo voorts nog eens de doelstellingen die hij nastreeft. Zo mikt de PS-voorzitter naar eigen zeggen nog steeds op een "diepgaande staatshervorming" met een grotere autonomie voor gewesten en gemeenschappen en wil hij een "ambitieus project met belangrijke sociale en economische hervormingen" als antwoord op de uitdagingen op lange termijn.

Onpopulaire keuzes

Tot slot waarschuwt de formateur nog dat er "moeilijke beslissingen" en "onpopulaire keuzes" gemaakt zullen moeten worden in de zoektocht naar een begrotingsevenwicht tegen 2015. Volgens Di Rupo is vooral nood aan hervormingen die zowel de inkomsten doen stijgen als de uitgaven doen dalen door bijkomende jobs, "en door de sociale rechtvaardigheid te garanderen".

.

Nu in het nieuws