Geen sanctie tegen Edegems raadslid Guy Van Sande

Acteur en gemeenteraadslid Guy Van Sande (Edegem Anders) is woensdag voor de tweede maal moeten verschijnen voor de deontologische commissie van de Edegemse gemeenteraad. Vier klagers, onder wie de lokale CD&V-voorzitter Kristiaan Caluwaerts, beschuldigden Van Sande in het kader van het conflict om het gebouw "Berkenhof" aan de Kontichstraat 46.

Boris Rousseeuw

Zoals bekend wil de Edegemse meerderheid van CD&V-N/VA en Open vld "Berkenhof" aankopen van de federale overheid, afbreken en vervangen door een nieuw gebouw voor de bibliotheek. Van Sande kantte zich op de gemeenteraad van januari echter tegen de afbraak en heeft inmiddels al 6.000 medestanders gevonden. Bezorgde Edegemnaars die dit "Beschermd Erfgoed Vlaanderen" willen redden, hebben deze lente een coöperatieve genootschap opgericht, die inmiddels naar eigen zeggen reeds 800.000 euro verzameld heeft om het gebouw zelf te kopen en te restaureren.

Volgens de klagers zou Van Sande in zijn verzet tegen de afbraakplannen actie gevoerd hebben tegen de gemeente in de pers, bevoorrechte informatie gebruikt hebben, private belangen hebben laten voorgaan op de gemeente, en aan belangenvermenging gedaan hebben. Na lang beraad vond de commissie echter niet de vereiste meerderheid om Van Sande een sanctie op te leggen. De vergadering duurde zo lang dat de maandelijkse gemeenteraad van Edegem met vertraging begon.

http://www.berkenhofedegem.be/

Boris Rousseeuw
Foto Photo News
Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio